Suapinmaykhoan.vn - Dich Vu Sua Pin May Cong Cu Chuyen Nghiep - Bao hanh 12 thang
  • Cell chính hãng
  • Cell Ni-mh
  • Thiết bị ngành pin laptop
  • Phần mềm reset pin laptop
  • Sạc dự phòng power bank
HTML5 Slideshow Code by WOWSlider.com v4.8

Chi tiết bài viết

Cách đơn giản để biết số cell bên trong mỗi pin laptop

 Ngày 27/10/2010 Lượt xem 2357

Cách đơn giản để biết số cell bên trong mỗi pin laptop (dựa vào chỉ số điện thế V và công suất Wh)1. Nếu trên vỏ pin (loại pin có điện áp 10V8 hay 11V1) ghi:21 - 32 Wh-----------------> 3 cell

43 - 64 Wh-----------------> 6 cell

64 - 90Wh-----------------> 9 cell

90 - 120 Wh----------------> 12 cell2. Nếu trên vỏ pin (loại pin có điện áp 14V4 hay 14V8) ghi:

28 - 40 Wh-----------------> 4 cell

57 - 80 Wh-----------------> 8 cell

86 - 120 Wh----------------> 12 cellXong đó chỉ là cách (gần đúng) để biết số cell bên trong mỗi pin laptop. Để biết chính xác số cell bên trong mỗi pin laptop, chúng ta phải biết chỉ số điện áp (V) của pin và dung lượng cell (mAh) bên trong pin (thật khó)!
Pin laptop phổ biến nhất la pin Li-ion, sử dụng cell Li-ion - có điện thế 3.6V hoặc 3.7V , tùy nhà sản xuất cell (Samsung, LG - Korea, Pansonic, Sony, Sanyo - Japan) và có nhiều loại cell có dung lượng khác nhau (Nhà SX cell Samsung có các loại cell: 2000mAh, 2200mAh, 2400mAh, 2600mAh, 2800mAh, 3000mAh,... hoặc nhà SX Sanyo: 2000mAh, 2150mAh, 2250mAh, 2600mAh, 2800mAh, 3000mAh,... ).

- Nếu dựa vào chỉ số Công suất pin (Wh): Lấy chỉ số công suất pin (Wh) chia cho chỉ số điện thế pin (V). Từ kết quả có được này, ta so với công suất cell (7,4W - 2000mAh, 8,2W - 2200mAh, 8,8W - 2400mAh, 9,6W - 2600mAh, 10,3W - 2800mAh hoặc 11,1W - 3000mAh) để biết tổng số cell.
-Hoặc nếu dựa vào chỉ số Dung lượng pin (mAh): Lấy chỉ số dung lượng pin (mAh) chia cho chỉ số điện thế pin (V).Từ kết quả có được này, ta so với dung lượng cell ( 2000mAh, 2200mAh, 2400mAh, 2600mAh, 2800mAh hoặc 3000mAh) để biết tông số cell.

TH1: Pin của bạn ghi 10.8V, 43Wh => Pin 6 cell (Khi đó cell pin của bạn có dung lượng 2000mAh/cell, tổng dung pin là 4000mAh).

TH2: Nhưng nếu pin ghi 7.4V, 44Wh => Pin của bạn chỉ có 4 cell. (Vì cell pin của bạn có dung lượng 3000mAh/cell, tổng dung pin là 6000mAh).

Trường hợp khác:

TH3: Pin ghi 10.8V, 64Wh => Pin của bạn là 9 cell. (Vì cell pin của bạn có dung lượng 2000mAh/cell, tổng dung pin là 6000mAh).

TH4: Pin ghi 10.8V, 64Wh => Pin của bạn chỉ có 6 cell thôi nhé! (Vì dung lượng cell là 3000mAh/cell, tổng dung lượng pin là 6000mAh)


Các bài viết khác

Xem tất cả